Glänningehallen

Bild: PE arkitektur

Ort: Laholm
Beställare: Kommunfastigheter i Laholm
Arkitekt: PE arkitektur
Entreprenör: MVB Syd
Omfattning: 2200 mreferensarea
Inflyttning: 2019

Glänningehallen restes i samband med nybyggnationen av Glänningeskolan i Laholm. Den är byggd i samverkan med entreprenören för att hålla kostnaden nere. Nominerad till Årets Bygge 2020.

Passivhuscertifikat.