Södra Climate Arena, Växjö

Ort: Växjö
Arkitekt: Kent Pedersen
Entreprenör: Dynacon
Omfattning: 3600 m2 referensarea
Inflyttning: 2012

2010 anordnade Södra Timber en arkitekttävling för att bygga en tennishall i Växjö. Kriterier var att bygga i trä, att hallen skulle bli energieffektiv och att den skulle kunna användas som koncepthall. Kent Pedersen från Danmark vann tävlingen.
Hallen är 9 meter hög och har 37 meter långa fribärande limträbalkar. Referensareran är 3600 m2. Det finns tre tennisbanor och en övningsbana mot norr. Entrén är mot söder.

Hela övre planet är inglasat med ett speciellt passivhusfasadsystem. I nedre plan, under marken, finns teknikrum och omklädningsrum.

Hallen har ett eget ventilationsaggregat och värms med luft. Övriga utrymmen ventileras av ett separat aggregat och värmen distribueras via radiatorsystem. Fyra borrhål i marken förvärmer och förkyler inkommande luft. Uppvärmning och varmvatten kommer från fjärrvärmeanläggningen i Växjö.

Värmebehovet för tennishallen blir väldigt lågt, mycket under passivhuskraven 15 kWh/m²,år, trots att hallen kommer att vara öppet dygnet runt.

Presentationen Tennishall på 16. internationella passivhuskonferensen i Hannover:

Certifikat

Passivhustennishall i Växjö PH konferens Hannover 2012 English

Faktablad Södra Climate Arena

Uppföljning andra året i drift

Foto: Robin Fritzson