Hovrätt i Umeå

I Umeå har Sveriges första hovrättsbyggnad i internationell passivhusstandard uppförts. Vid en lufttäthetsprovning kom huset upp i ett resultat som är 6 gånger bättre än passivhuskravet. Glasfasaden vettar mot norr, ändå klarar byggnaden de internationella passivhuskraven i det kalla Umeå. Huset är certifierat som passivhus enligt internationell standard.

Fastighetsägare är numera Dios i Umeå.
IG Passivhus har försökt att följa upp huset och mäta förbrukning och komfort, men hittills finns inga värden framtagna. Det har uppstått en del problem med bl.a. vattenläckage i taket, komfortbrister orsakade av fel styrning, och det finns inga energivärden framtagen. Därför har vi beslutat att dra in certifieringen av Hovrättens tillbyggnad tills de nödvändiga åtgärderna är utförda.