Djärvheten 6, Stockholm

I Stockholm pågår ett EnerPhit-renoveringsprojekt av en villa i privat regi. Huset är från 1950-talet och ska energieffektiviseras samband med renovering. 

Fastigheten har ingått i ett europeiskt projekt för energieffektivisering av äldre byggnader i samband med renovering. Intressegrupp Passivhus har tagit fram en åtgärdsplan för projektet. Den första delen innefattar isolering av golvet på källarplan. När första delen är genomförd kommer andra skedet med isolering av vind samt installation av ett FTX ventilationssystem. Tredje och sista skedet innefattar byte till passivhusfönster och -dörrar samt isolering av fasaden.

Källarplanet har grävts ut och fått en ny grund av skumglas och FOAMGLAS. Läs en beskrivning om denna första del av renoveringen här.