Högåsskolan, Knivsta

Foto: Anders Fredriksen

Ort: Knivsta
Arkitekt: Archus Arkitekter, Margareta Löfgren och Anna Kovács
Omfattning: 6700 kvm
Kapacitet: 540 elever
Inflyttning: 2015

Skolan har en integrerad gymnastiksal samt ett tillagningskök. Det finns totalt sex ventilationsaggregat fördelade på fyra utrymmen. Fyra aggregat försörjer klassrummen och förskoleavdelningar samt bibliotek och verkstäder, ett aggregat ansvarar för kök och matsal och ett för idrottshallen och omklädningen. Tilluftstemperaturen ligger kring 18-21 grader.

Friskluften till ventilationsaggregaten värms upp eller kyls ner via marken, med hjälp av 28 stycken borrhål a 250 m djup, d.v.s. totalt är det 7 kilometer långa energibrunn som ansvarar för bra rumskvalitet sommar som vintertid.

Uppvärmningen av förskolan är ett separat system, som inte är kopplat till ventilationen. Det är ett traditionell vattenburet värmesystem med radiatorer placerade där det behövs. Man har valt ett separat värme- och ventilationssystem för en bättre styrning av komforten. När många barn vistas i ett rum, så behövs ingen värme - barnen värmer upp rummet - men det behövs ventilation. Genom att välja att inte värma med luften, kan man enkelt styra varje system för sig.

Varmvatten produceras precis som restvärmen av fjärrvärmeverket, och kommer till skolan i samma välisolerade kulvertrör. Vintertid håller vattnet en temperatur på ca 85°C när det kommer in i byggnaden. Här delar man upp flödet till två stycken värmeväxlare – en för uppvärmning och en för varmvatten.

Högåsskolan är utrustad med energieffektiv belysning och alla rum (utan driftutrymmen som har timer) har närvarostyrning och dagsljusreglering.

Byggnaden är relativt kvadratisk med fyra våningar, vilket ger mycket bra förutsättningar för att nå passivhusstandard på ett kostnadseffektivt sätt.

I februari 2015 utfördes den första lufttäthetsmätningen. Kravet var 0,10 l/sm2. Rapporten visar att skolan kom ner i ett värde på 0,06 l/sm2, vilket är nästan en halvering av kravet.

I juni 2015 tilldelades skolan det internationella passivhuscertifikatet.

Passivhuscertifikat

Energideklaration

Presentation av projektet

Rapport från lufttäthetsprovningen

Rapport från termograferingen

Foto: Staffan Claesson


Foto: Adam af Ekenstam


Foto: Adam af Ekenstam


Foto: Adam af Ekenstam


Foto: Adam af Ekenstam


Foto: Adam af Ekenstam


Foto: Adam af Ekenstam


Foto: Adam af Ekenstam


Foto: Adam af Ekenstam