Skapaskolan, Huddinge

Foton: Mattias Hamrén

Ort: Huddinge
Arkitekt: Street Monkey Architects
Beställare: Skapaskolan
Kapacitet: 480 elever
Inflyttning: 2019

Skapaskolan i Rosenhill är en ny skola för cirka 480 elever från förskoleklass till årskurs nio för hela centrala Huddinge. Skapaskolans kärnvärden är kärlek, meningsfullhet och utveckling. Skolan har en hälsoinriktning och erbjuder elever daglig rörelse.

Skolan är byggd av Turako som är specialiserade på just skolfastigheter. Tillsammans med entreprenören Friendly Building och hyresgästen Skapaskolan har skolan utvecklats med starkt fokus på miljö, funktionalitet, design och utemiljö. En träfasad, delvis gröna tak, energiåtgång på nivån passivhus och en skiftande skolgård där även gymnastiksalens tak används.

Byggnaden är planerad för att smälta in väl med omgivningarna. Den tredje våningen är indragen samtidigt som skoltomtens höjdskillnader bland annat ger en anslutning från gymnastiksalen till marknivå.

Skolan drivs av Skapaskolan, en fristående verksamhet. De flyttade från sina nuvarande lokaler till den nya skolan januari 2019.

Fotograf: Mattias Hamrén