Vegaskolan, Vännäs

Foto: Emma Garzon

Ort: Vännäs
Arkitekt: Sweco Architects
Omfattning: 4500 kvm
Kapacitet: 600 elever, 30 lärare
Inflyttning: 2015

Vegaskolan i Vännäs har byggts ut med en passivhuscertifierad huskropp som länkar ihop de två delar av den befintliga skolan som skulle behållas (1800 kvm var utdömda och revs). Efter utökningen innehåller byggnaden en skola för årskurs 1-6, fritids, särskoleklasser och ortens nya huvudbibliotek.

Stor vikt har lagts vid en giftfri miljö och ekologiska samt återvinningsbara material. Skolan kommer att hållbarhetscertifieras som "MiljöByggnad guld". Grundkonstruktionen består av ett lättbalksystem i trä "Masonite" som kläs med högtryckslaminerade Trespa fasadskivor och ett passivhuscertifierat glasfasadsystem.

Foto: Agneta Johansson/SR