Adolfsbergsskolan, Knivsta

Foton: Åke E:son Lindman

Ort: Alsike Nord, Knivsta
Arkitekt: Mattias Palme
Beställare: Knivsta kommun
Energiklass. A
Kapacitet: 660 elever
Inflyttning: 2019

Med Adolfsbergsskolan bygger Knivsta kommun sin andra certifierade passivhusskola. Adolfsbergsskolan i Alsike Nord är ämnad för 660 elever i år 5-9.  I det helt nybyggda kvarteret är skolan placerad på höjden, huvudentrén och entréplats mot den nya vägen i öster. Skolan ligger något insjunken i sluttningen i souterräng. Sambandet mellan den övre entrénivån mot vägen och skolgården i sluttningen, förmedlas genom en bred gradängliknande trappa som sträcker sig in i byggnaden via en atriegård som ger dagsljus till byggnadens inre.

Byggnadens exteriör har en uppdelning med en sockelvåning i betong avgränsad med längsgående fönsterband mot en överbyggnad i trä som anslutas mot det profilerade taket som blir ett blickfång mot dalgången. Den samlade byggnadsvolymen ger en fördelaktig energibalans och möjlighet att utforma skolan som ett så kallat passivhus.

Skolan är organiserad med entréfunktioner, skogräns, reception och informationstorg på mellanvåningen tillsammans med matsal/restaurang/café och lokaler för specialundervisning i naturorienterande ämnen och skapande ämnen; slöjd, bild och musik, organiserade för ett tematiskt arbetssätt. På den övre våningen finns övriga undervisningslokaler för år 7-9. I souterrängplan finns undervisningen för år 5-6 i ett eget sammanhang med hemklassrum. Undervisningen är organiserad med en förstärkt form av helgruppsrum, eller ”storklassrum” kring öppna studietorg.

Passivhuscertifikat med dokumentation för Adolfsbergsskolan

Energideklaration