Om PHPP 8 (2013)


Verktyget för energiberäkning och passivhusplanering 
för kvalitetskontrollerade passivhus och EnerPHit-renoveringar. Läs mer om licenskostnader längst ner.

NYTT! Vi erbjuder nu en endagsutbildning inom PHPP 8, läs mer här.

Passivhus-projekteringspaketet (PHPP) är ett översiktligt och mycket användbart projekteringsverktyg för beställare, konsulter och entreprenörer. Det består av en samling excel-kalkylblad där energibalansen för passivhus kan beräknas utifrån alla relevanta faktorer. Tusentals användare i hela världen arbetar med PHPP på grund av de pålitliga beräkningarna och det lätthanterliga upplägget som samtidigt ger god insyn i hur ett passivhus fungerar.

Med PHPP kan du:
- beräkna energibalansen för byggnadens uppvärmnings- och kylbehov
- projektera komfortventilationen
- dimensionera värmeeffektbehovet resp. kyllasten
- beräkna tillskotten från förnybara energislag
- få en noggrann checklista för passivhusbyggandet
- få ett verktyg för kvalitetssäkring från projektering till inflyttning

Programmet innehåller förinstallerade klimatdata för många orter i världen samt en lång rad certifierade komponenter såsom passivhusfönster och ventilationsaggregat med de tekniska uppgifter som behövs för beräkningen.

Nytt: Passivhus-projekteringspaketet version 8 är här!

Till PHPP 8 finns ett helt nytt verktyg, designPH (beställs separat). Med detta 3D-tool som bygger på Google ScetchUp kan man ange data grafiskt och se direkt hur ändringar påverkar energibalansen. Resultatet kan enkelt exporteras till PHPP.

En annan förbättring är att det nu finns möjlighet att göra en omfattande hållbarhetsbedömning med nya kalkylblad för beräkning av solceller, värmepumpar, jordkollektorer och tillskott från solvärme.

PHPP 8 innehåller också ett nytt blad för komponenter med data för passivhus-komponenter som är certifierade av PHI.

Övriga nyheter är validerade beräknings-algoritmer för kyl- och avfuktningsbehovet i varma och tropiska klimat, samt nya klimatdata för många olika orter.

Menyer och gränssnitt har förbättrats, och programmet är nu ännu bättre kompatibelt med Mac och OpenOffice.

Så får du senaste programmet:

Du som köper programmet hos oss får version 8.4. När du fått programmet registrerar du dig hos PHI med den bifogade blanketten och ett registreringsnummer som följer med.
Efter registreringen får du kommande uppdateringar gratis (t.ex. PHPP 8.5).

Kostnad PHPP version 8 (språk engelska):

(I priset ingår programmet och ett exempelprogram levererat på CD samt en engelskspråkig handbok på 220 sidor som passivhusplaneringshjälp)

Licensavgift: 3500 SEK per licens (uppgradering från tidigare PHPP 7 köpt hos IG Passivhus 3000 SEK)

Paketpris PHPP8 + designPH:

Licensavgift: 5500 SEK per licens (uppgradering från tidigare PHPP 7 köpt hos IG Passivhus 5000 SEK)
Rabatt för medlemmar i IG Passivhus och studenter: 500 SEK per licens.

Alla angivna priser är exklusive moms.
Porto / leveranskostnader tillkommer.

Till PHPP-beställningsblanketten