Om PHPP 9.3 (2015)

PHPP 9.3 är släppt! Du kan beställa den här.

Förutom en mängd förbättringar har 4 nya flikar tillkommit för att förenkla inmatningen av data.

  • Överblick – En sammanfattade flik där man snabbt kan ta del av det man matat in i de övriga flikarna.
  • Varianter och Jämförelse – Dessa flikar tillåter att titta på olika alternativ av designen och jämföra dem i samma fil. Hur påverkas värmebehovet om vi väljer fönster X istället för fönster Y? Fjärrvärme eller Värmepump som värmekälla?
  • Granska – Alla felmeddelanden samlade under en flik med länkar till felen, för att man snabbt ska kunna åtgärda problemet. Datas rimlighet kontrolleras, t.ex. ”Din vägg är 100 mm men har ett U-Värde på 0,08 W/m²K, stämmer det?”.

Men den stora nyheten är att förutom att man väljer certifieringskrav, Passivhus eller EnerPHit, så kan man välja mellan tre olika klassningar, Classic, Plus och Premium.

Värmebehovet 15 kWh/m²år och effektbehovet 10 W/m² är oförändrade. Men man har ändrat primärbehovet för att stimulera omställningen till förnybar energi (PER). Om man producerar energi genom solceller, solfångare, vind- eller vattenkraft kan man ställa in målet på Plus eller Premium.

Nya kriterier:

Bostäder:
- Specifikt årsvärmebehov QH maximalt 15 kWh/m², år eller maximalt värmeeffektbehov 10 W/m².
- Luftomsättning vid provtryckning n50 maximalt 0,6 oms/h.
- Specifikt förnybart primärenergibehov QP maximalt 60 kWh/m², år.

Lokaler:  
- Specifikt årsvärmebehov QH maximalt 15 kWh/m², år eller maximalt värmeeffektbehov 10 W/m².
- Luftomsättning vid provtryckning n50 maximalt 0,6 oms/h.
- Specifikt energibehov för nyttig kyla maximalt 15 kWh/m², år.
- Specifikt förnybart primärenergibehov QP maximalt 60 kWh/m², år.

Renovering:  
- Specifikt årsvärmebehov QH maximalt 25 kWh/m², år.
- Luftomsättning vid provtryckning n50 mål 0,6 oms/h.
- Luftomsättning vid provtryckning n50 max 1,0 oms/h.
- Specifikt förnybart primärenergibehov QP ≤ 62 + (QH-15)*1,2.

För klassningar Plus och Premium gäller:

Plus:  
- Specifikt förnybart primärenergibehov QP maximalt 45 kWh/m², år.
- Specifik förnybar primärenergiproduktion QPP minimum 60 kWh/m², år.

Premium:  
- Specifikt förnybart primärenergibehov QP maximalt 30 kWh/m², år.
- Specifik förnybar primärenergiproduktion QPP minimum 120 kWh/m², år.