Vad är PHPP?


Världens ledande verktyg för energiberäkning och passivhusplanering 
för kvalitetskontrollerade passivhus och EnerPHit-renoveringar!

Passivhus-projekteringspaketet (PHPP) är ett översiktligt och mycket användbart projekteringsverktyg för beställare, konsulter och entreprenörer. Det består av en samling excel-kalkylblad där energibalansen för passivhus kan beräknas utifrån alla relevanta faktorer. Tusentals användare i hela världen arbetar med PHPP på grund av de pålitliga beräkningarna och det lätthanterliga upplägget som samtidigt ger god insyn i hur ett passivhus fungerar.

Med PHPP kan du:
- beräkna energibalansen för byggnadens uppvärmnings- och kylbehov
- projektera komfortventilationen
- dimensionera värmeeffektbehovet resp. kyllasten
- beräkna tillskotten från förnybara energislag
- få en noggrann checklista för passivhusbyggandet
- få ett verktyg för kvalitetssäkring från projektering till inflyttning

Programmet innehåller förinstallerade klimatdata för många orter i världen samt en lång rad certifierade komponenter såsom passivhusfönster och ventilationsaggregat med de tekniska uppgifter som behövs för beräkningen. Programmet innehåller även ett BBR-datablad för direkt jämförelse med gällande nationella krav.

Här köper du PHPP.

Läs mer om programuppdateringen i PHPP 9.