Positiv respons från hantverkarutbildningen

Ännu en utbildning till certifierad passivhushantverkare har genomförts, denna gång i Luleå. Deltagarna var genomgående positiva till kursen, 95,6 % tyckte att den var bra eller mycket bra. Föreläsarnas ämnekompetens bedömdes som hög och föredragssättet som intressant. Några kommentarer:

- Kursen kommer nog att påverka hur vi och vad vi väljer att utveckla och prioritera i framtiden.
- Vi kommer att kunna använda de nya kunskaperna.
- Vi kommer att använda detaljlösningar och helhetstänkande.

Bilden visar utbildningsgruppen under en termografi-övning. Nästa hantverkarkursen i Växjö den 6-8/2 är fullbokad men det kommer fler tillfällen. Läs mer om kursen här.