Pressrum

Pressmeddelande februari 2014

Intressegrupp Passivhus Sverige visar äkta passivhus på Nordbygg

Intressegrupp Passivhus Sverige kommer att delta i årets Nordbygg-mässa i Älsvsjö den 1-4 april med en rad svenska passivhusprojekt som uppfyller den internationella definitionen för äkta passivhus.

Intressegrupp Passivhus är Sveriges ledande nätverk och kunskapsbas för information, kvalitetssäkring, utbildning och stöd av byggbranschen samt alla andra som är intresserade av passivhustekniken. Organisationen förenar passivhusexperter, kommuner, tillverkare, leverantörer, entreprenörer och konsulter och utgör samtidigt länken mellan den svenska passivhusbranschen och den internationella plattformen International Passive House Association (iPHA) med säte i Darmstadt, Tyskland.

Nätverket har idag ett 40-tal medlemmar och håller Sveriges enda utbildning till internationellt certifierad passivhusexpert. IGPH Sverige är också rådgivande instans för ett antal passivhusprojekt som har uppförts eller håller på att planeras i Sverige.

Intressegrupp Passivhus Sverige främjar byggandet av äkta passivhus vilket innebär att man följer den beprövade internationella passivhusdefinitionen som har blivit en ledande standard världen över. Äkta passivhus har ett värmebehov på max. 15 kWh m2a resp. ett effektbehov på max. 10 W/m2. Värdet för byggnadens lufttäthet ska understiga 0,6 omsättningar/h. Primärenergibehovet får max. vara 120 kWh/m2a. Äkta passivhus håller mycket hög komfort med frisk luft året om, utan drag och kallras. Äkta passivhus är kvalitetssäkrade och hållbara.

Bland tjänsterna som IG Passivhus erbjuder finns utbildning, rådgivning, energisamordning, fuktsäkerhets- och köldbryggsberäkningar, lufttätningsmätningar, termografering och – i samarbete med internationell instans – passivhuscertifiering.

På Nordbygg 2014 kommer Intressegrupp Passivhus Sverige att presentera ett antal äkta passivhusprojekt i ramen för Sustainable days, ett nytt inslag under mässan. Denna konferens med internationellt anslag innehåller föredrag, seminarier och workshops med fokus på det hållbara byggandet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Projekten som kommer att presenteras av Intressegrupp Passivhus Sverige är bl.a.:

-        förskolan Skogslunden i Åkersberga

-        Villa Björken i Upplands Väsby

-        Högåsskolan i Knivsta

-        tennishallen Södra Climate Arena i Växjö

-        flerbostadshus i Järfälla

-        LSS-boende i Gävle

Dessutom kan man vinna passivhusboken "Vi bygger oss ett passivhus" samt få gratis grundläggande information om hur man bygger passivhus och hur man klokt renoverar steg för steg med passivhuskomponenter.

Sustainable Days pågår samtidigt med Nordbygg-mässan i Älvsjö från 1-4 april i Viktoriahallen. IGPH Sverige finns i monter VH02:09.

Foton:

[print_gllr id=3982]

Bilderna får användas med uppgift om fotograf.

Tidigare pressmeddelanden

Pressmeddelande okt. 12013

Passivhusdagarna 2013 - visst fungerar passivhus i Sverige

Den 8-10 november visar IG Passivhus Sverige med partners upp kvalitetssäkrade passivhusprojekt för besökare runtom i Sverige. Här ges tillfälle att tala med passivhusexperter, byggherrar och användare. Bland objekten som öppnar sina dörrar finns både enfamiljshus, förskolor och en idrottshall, alla lyckade exempel för att passivhus visst fungerar i Sverige. Läs mer.