Passivhusprojekt i Sverige - Idrottshallar
Det har byggts ett antal objekt enligt de internationella passivhuskraven i Sverige, och nya projekteras hela tiden. Passivhuskonceptet är universellt och kan tillämpas på många olika byggnadstyper. Det har visat sig fungera lika utmärkt för enfamiljshus som för skolor, förskolor och idrottshallar.

Paradishallen, Älmhult

Ort: Älmhult

Arkitekt: LBE arkitekt AB

Beställare: Älmhults kommun

Entreprenör: Dynacon Construction AB

Omfattning: 1787 m2

Inflyttning: 2022

Paradishallen byggdes samtidigt med Paradisskolan i Älmhult. Hallen är delbar.

På plan två finns läktarsektionen och teknikutrymmet. Väggarna av betong är

byggda i helsandwich-teknik resp. Lättelement-väggar. Även taket kommer från

Lättelement. Fönstren är passivhuscertifierade trä-aluminiumfönster och

kommer från Smartwin.

Paradishallen uppfyller kraven för ett internationellt certifierat passivhus.

Glänningehallen

Ort: Laholm

Beställare: Kommunfastigheter i Laholm

Arkitekt: PE arkitektur

Entreprenör: MVB Syd

Omfattning: 2200 m2 referensarea

Inflyttning: 2019

Glänningehallen restes i samband med nybyggnationen av Glänningeskolan i

Laholm. Den är byggd i samverkan med entreprenören för att hålla

kostnaden nere. Nominerad till Årets Bygge 2020.

Passivhuscertifikat.

Södra Climate Arena, Växjö

Ort: Växjö

Arkitekt: Kent Pedersen

Entreprenör: Dynacon

Omfattning: 3600 m2 referensarea

Inflyttning: 2012

2010 anordnade Södra Timber en arkitekttävling för att bygga en tennishall i Växjö.

Kriterier var att bygga i trä, att hallen skulle bli energieffektiv och att den skulle kunna

användas som koncepthall. Kent Pedersen från Danmark vann tävlingen.

Hallen är 9 meter hög och har 37 meter långa fribärande limträbalkar. Referensareran

är 3600 m2. Det finns tre tennisbanor och en övningsbana mot norr. Entrén är mot

söder.

Hela övre planet är inglasat med ett speciellt passivhusfasadsystem. I nedre plan,

under marken, finns teknikrum och omklädningsrum.

Värmebehovet för tennishallen blir väldigt lågt, mycket under passivhuskraven 15

kWh/m²,år, trots att hallen kommer att vara öppet dygnet runt.

Numera är Södra Climate Arena ett gym och en paddelhall.

Certifikat

Centrum för idrott och kultur CIK, Knivsta

Ort: Knivsta

Arkitekt: Norconsult

Beställare: Knivsta kommun

Energiklass: A

Inflyttning: 2019 (ishall 2020)

CIK centrum för idrott och kultur i Knivsta är en kombination av lokaler för både idrott och

kultur i samma anläggning som skapar förutsättningar för möten mellan många olika

människor och intressen. CIK blir en central och attraktiv ny mötesplats i Knivsta. CIK är

kommunens hittills största byggprojekt.

Anläggningen som är byggd i flera våningsplan består av:

Två fullstora sporthallar varav den ena med läktarkapacitet för ungefär 300 personer

Kampsportslokal med två träningsmattor

Scenkonstlokal med plats för ungeför 400 sittande

Ishall med plats för 300 åskådare

Gemensamma kommunikationsytor med café, föreningspentryn, föreningsgym, förråd,

kontor och konferensrum

Passivhuskonceptet och miljötänkande går hand i hand. Man använder material som inte

ska behöva underhåll i största möjliga utsträckning, man väljer lösningar i trä i första hand

och där det inte är möjligt andra material som klarar de krav som ställs. Detta minimerar

antalet material i sig vilket är eftersträvansvärt.

Passivhuscertifikat

Energideklaration

Passivhusprojekt i Sverige - Idrottshallar
Det har byggts ett antal objekt enligt de internationella passivhuskraven i Sverige, och nya projekteras hela tiden. Passivhuskonceptet är universellt och kan tillämpas på många olika byggnadstyper. Det har visat sig fungera lika utmärkt för enfamiljshus som för skolor, förskolor och idrottshallar.

Paradishallen, Älmhult

Ort: Älmhult

Arkitekt: LBE arkitekt AB

Beställare: Älmhults kommun

Entreprenör: Dynacon Construction AB

Omfattning: 1787 m2

Inflyttning: 2022

Paradishallen byggdes samtidigt med Paradisskolan i Älmhult. Hallen

är delbar. På plan två finns läktarsektionen och teknikutrymmet.

Väggarna av betong är byggda i helsandwich-teknik resp. Lättelement-

väggar. Även taket kommer från Lättelement. Fönstren är

passivhuscertifierade trä-aluminiumfönster och kommer från

Smartwin.

Paradishallen uppfyller kraven för ett internationellt certifierat

passivhus.

Glänningehallen

Ort: Laholm

Beställare: Kommunfastigheter i Laholm

Arkitekt: PE arkitektur

Entreprenör: MVB Syd

Omfattning: 2200 m2 referensarea

Inflyttning: 2019

Glänningehallen restes i samband med nybyggnationen av

Glänningeskolan i Laholm. Den är byggd i samverkan med

entreprenören för att hålla kostnaden nere. Nominerad till

Årets Bygge 2020.

Passivhuscertifikat.

Södra Climate Arena, Växjö

Ort: Växjö

Arkitekt: Kent Pedersen

Entreprenör: Dynacon

Omfattning: 3600 m2 referensarea

Inflyttning: 2012

2010 anordnade Södra Timber en arkitekttävling för att bygga en

tennishall i Växjö. Kriterier var att bygga i trä, att hallen skulle bli

energieffektiv och att den skulle kunna användas som koncepthall.

Kent Pedersen från Danmark vann tävlingen.

Hallen är 9 meter hög och har 37 meter långa fribärande

limträbalkar. Referensareran är 3600 m2. Det finns tre tennisbanor

och en övningsbana mot norr. Entrén är mot söder.

Hela övre planet är inglasat med ett speciellt passivhusfasadsystem.

I nedre plan, under marken, finns teknikrum och omklädningsrum.

Värmebehovet för tennishallen blir väldigt lågt, mycket under

passivhuskraven 15 kWh/m²,år, trots att hallen kommer att vara

öppet dygnet runt.

Numera är Södra Climate Arena ett gym och en paddelhall.

Certifikat

Centrum för idrott och kultur CIK, Knivsta

Ort: Knivsta

Arkitekt: Norconsult

Beställare: Knivsta kommun

Energiklass: A

Inflyttning: 2019 (ishall 2020)

CIK centrum för idrott och kultur i Knivsta är en kombination av

lokaler för både idrott och kultur i samma anläggning som skapar

förutsättningar för möten mellan många olika människor och

intressen. CIK blir en central och attraktiv ny mötesplats i Knivsta.

CIK är kommunens hittills största byggprojekt.

Anläggningen som är byggd i flera våningsplan består av:

Två fullstora sporthallar varav den ena med läktarkapacitet för

ungefär 300 personer

Kampsportslokal med två träningsmattor

Scenkonstlokal med plats för ungeför 400 sittande

Ishall med plats för 300 åskådare

Gemensamma kommunikationsytor med café, föreningspentryn,

föreningsgym, förråd, kontor och konferensrum

Passivhuskonceptet och miljötänkande går hand i hand. Man

använder material som inte ska behöva underhåll i största möjliga

utsträckning, man väljer lösningar i trä i första hand och där det inte

är möjligt andra material som klarar de krav som ställs. Detta

minimerar antalet material i sig vilket är eftersträvansvärt.

Passivhuscertifikat

Energideklaration