Renovera stegvis och gör rätt från början!


EuroPhit är ett europeiskt projekt för stegvis renovering med passivhusstandard. Vid renoveringar är det helt avgörande att använda rätt komponenter på rätt sätt. Passivhuskomponenter för ny- och ombyggnation, med definierad hög kvalitet ocheffektivitet, är rätt väg att gå. EuroPHit syftar till att avsevärt öka kvaliteten och energieffektiviteten för en av de vanligaste typerna av byggåtgärder - renoveringar som genomförs steg för steg under ett antal år.

Läs mer i EuroPHit-broschyren.