SBR Byggingenjörerna erbjuder nu passivhus-expertkursen

SBR Byggingenjörerna startar nu en utbildning som leder till att deltagarna kan bli internationellt certifierad passivhus-expert!

Kursen har tidigare bedrivits av IG Passivhus Sverige men kommer nu ligga inom SBRs kursutbud. Genom detta samarbete når kursen ut till fler intressenter och samtidigt behålls den gedigna kunskap som rådande föreläsare har med sig från de 10 år de har genomfört kursen.

Utbildningen är den enda av sitt slag i Sverige och ger deltagarna en helhetskunskap om byggnaders egenskaper och konsekvenser för klimatet.

Läs mer här