Se vårt remissvar till Boverket

"Bygg bättre istället för att slösa med förnybar energi!" Så kan man sammanfatta vårt remissvar till  Boverkets förslag till ändrade energikrav för 2020. Vi menar att förslaget strider mot EU:s krav på framtagande av nära nollenergibyggnader och att det försvårar FN:s globala mål om hållbar utveckling.
Läs vårt svar i sin helhet här!

Bild: Passivhusförskola Lustigkulla, Arkitema Architects