Se vilka vi besöker på vår föresläsningsturné!

Nu är samtliga lunchseminarier bokade. Här kan du se vilka företag vi besöker för att föreläsa om passivhusstandarden och hållbart byggande!

8/5 Tovatt Architects & Planners AB, Stockholm

15/5 Bonava, Stockholm

22/5 Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, Stockholm

23/5 Ramböll Sverige AB, Stockholm

29/5 Panghus AB, Stockholm

4/6 IVL, Malmö

4/6 Tema Projektengagemang, Malmö (fikaseminarium)

12/6 WSP, Stockholm

19/6 Asante Arkitektur&Design AB, Stockholm

21/8 Bjerking, Uppsala

28/8 White Arkitekter, Uppsala

11/9 Forumarkitekter, Göteborg