SIGA får passivhuscertifiering för ångbroms

Tillverkaren SIGA har genomfört en internationellt godkänd produktcertifiering. Produkterna Majrex, Sicrall och Fentrim 20 50/85 är nu certifierade som passivhuskomponenter. Därmed är SIGA den första tillverkaren av ett system med ångbroms och tejp som är godkänt av Passivhusinstitutet i Darmstadt.

Att använda en certifierad passivhuskomponent underlättar produkturvalet och bidrar till en säker funktion för det blivande passivhuset.

Läs mer om SIGAs propdukter här.