Skumglas – unika egenskaper och bra miljöval

Vi hälsar företaget Hasopor AB välkommen som ny medlem i Intressegrupp Passivhus!

Expanderat glas från Hasopor består av miljövänligt skumglas och används som effektiv markisolering för bl.a. husbyggnation. Skumglas är vattentätt, tryckhållfast, högisolerande och mögelfritt.

Skumglas tillverkas av returglas som samlats in från de svenska hushållen. Det finmalda glaset passerar en värmeanläggning där det jäsas. I denna process bildar glaset miljontals små luftfyllda celler som ger materialet dess unika struktur och egenskaper. Tillverkningen skapar inga skadliga ämnen för människan, naturen eller atmosfären.

Skumglas är ett inert och kemiskt stabilt material. Oorganiskt, obrännbart och beständigt mot angrepp av frätande ämnen eller skadedjur. Inga fibrer eller miljöskadliga gaser förekommer.

Av naturen är samtliga material, utom glas och metaller, i någon mån genomträngliga för vattenånga. När vattenånga kyls av sker kondensering, vilket leder till försämrad prestanda hos isolerande material. I sämsta fall kan isoleringseffekten försvinna helt. En grundförutsättning är därför att värmeisoleringen hålls torr för att kunna bibehålla sin önskade förmåga.

Med skumglas behöver man aldrig oroa sig för fukt. Expanderat glas har ett oändligt diffusionsmotstånd, vilket är en unik egenskap. Det förekommer överhuvudtaget ingen kondens. Skumglas är ett vatten- och ångtätt material där isoleringsförmågan förblir konstant i och med att produkten alltid är torr. Eftersom råvaran glas är oorganisk kan skumglas heller inte mögla.

Förutom goda isolerande egenskaper är skumglas i förhållande till sin låga vikt mycket tryckhållfast. Därför lämpar det sig för effektiva konstruktionslösningar i mark och byggnader, där det är viktigt med en kombination av låg vikt och hög bärförmåga.

Till Hasopors webbplats.