Succé för Energidagen!

Den 3 oktober 2018 anordnade Intressegrupp Passivhus en energidag för sina medlemmar och andra engagerade kollegor i branschen. Trots att många andra konferenser ägde rum samma dag var energidagen fullsatt.

Läs och ladda ner alla presentationer här.

Programmet visade sig vara över förväntan. Korta innehållsrika presentationer, känslofulla diskussioner, blandningar av mjuka faktorer och hårda fakta samt ett studiebesök på en byggarbetsplats gav deltagarna en oerhört positiv drivkraft och främjade samarbetet mellan olika aktörer i branschen.

IG Passivhus har återigen lyckats skapa ett forum där alla kom till tals och varifrån alla gick hem med ny inspiration och kunskap.

En av dagens viktiga insikter var att vi kan lära oss mer av Luxemburg. Här pratar man inte bara om energieffektivisering, utan här utbildar man hantverkarna på en helt annan nivå. Alla hus som byggs är A+ hus. Sett per invånare ligger landet långt framme i Europa. Vi fick bl.a. lära oss att för många beslutsfattare och för mycket tyckandet kan bromsa utvecklingen.

Mycket av debatten handlade om olika certifieringar, de nya BBR-reglerna och bankens utvecklingsbehov inom energieffektivisering. Hur kan vi samverka bättre? Det finns många goda teorier, men hur ser verkligheten ut och vem följer upp?

En intressant rapport från verkligheten fick vi av David Uddare, certifierad passivhusexpert som byggt ett passivhuskontor i Sigtuna. David berättade om sina misstag, lärdomar och åtgärder som ung entreprenör, bland annat hur valet av billigare fönster (ett råd från en ekonom) äventyrade helheten och ledde till onödigt stora förluster under drifttiden. Något han ska rätta till i nästa kontorsbyggnad.

Deltagarna fick inte bara höra om SISABs första passivhusförskola, utan vi gjorde även ett besök på byggarbetsplatsen.

Som tack för medverkan ger Intressegrupp Passivhus pengar till SOS Barnbyar i alla föreläsares och moderatorers namn.

Sammanfattningsvis var det en mycket lyckad dag som gav mersmak inför nästa passivhuskonferens som äger rum 10-11 oktober 2019 med både utställning och kringaktiviteter. Dessutom ska nästa arkitekturpris för passivhus delas ut år 2019!