Succé för Passivhus- och hållbarhetskonferensen

Uppslutningen var stor när den 2:a internationella passivhuskonferensen hölls i Laholm, nu också med fokus på hållbarhet. Experter från Sverige och flera europeiska länder hade samlats i nybyggda Glänninge-passivhallen för att presentera genomförda projekt, aktuell forskning och nya koncept för hållbart byggande.

Både byggbranschen och den kommunala sektorn kom till tals med inspirerande exempel. Det var slående att man i Tyskland och andra länder kommit långt med storskaligt byggande i passivhusstandard medan politiker och byggbransch i Sverige fortfarande pratar mer om mål och planer än gör verkstad. Flera av talarna påpekade vikten av att ställa om kraftfullt och med högt tempo för att bromsa klimatförändringarna.

En uppskattad programpunkt var studiebesöket i Glänningsskolan som också den är byggd i passivhusstandard. Intresset var så stort att det behövdes fyra guider för att leda alla konferensdeltagare runt i grupper.

Samtidigt med konferensen hölls en fackmässa för bransch och intresserad allmänhet. Ett 40-tal utställare från 7 länder visade upp produkter och lösningar för hållbart byggande. De fick också tillfälle att presentera sig i korta föredrag från scenen.

I samband med konferensen överlämnade grundaren av tyska passivhusinstitutet och tillika passivhuskonceptets nestor Wolfgang Feist över fyra internationella passivhus-certifikat: till Friendly Building för Skapaskolan, Knivsta kommun för Norrgårdens förskola, teamet bakom Villa Circuitus för sin nya småhusserie och Laholms kommun för Glänninge skola och idrottshall.

Se fler bilder och presentationer från konferensen här!