Svenska passivhusexperter i kinesiskt kontorsprojekt


Weswe Group från Göteborg har tecknat ett avtal för att utforma den första kontorsbyggnaden med passivhusteknik i kinesiska Harbin. Chenergy Creek Green kontorsbyggnad innehåller även publika delar, restauranger och gemensamhetslokaler för stadsdelen Nangang. Byggnaden kommer att uppfylla kriterierna för ett passivhus enligt den internationella standarden, fastställda av PHI (Passive House Institute).

Weswe Group är en svensk designorganisation med arkitekter, byggnadskonstruktörer, miljökonsulter, energi- och VVS-konsulter samt konsulter inom hållbar miljöbyggnation. I samarbetet ingår bl.a. Liljewall arkitekter vars internationella passivhusexpert Julia Jorns har utbildat sig hos Intressegrupp Passivhus Sverige.

Läs mer om projektet.

Foto: Liljewall Arkitekter