Svenska passivhusprojekt presenteras på Åland

I helgen äger energi- och miljömässan ÅLAND ENERGY WEEKEND 2014 rum i Mariehamn. Bland föredragshållarna finns flera medlemmar i Intressegrupp Passivhus som kommer att berätta om egna erfarenheter med byggnationen av passivhusprojekt.
Mässan hålls den 28-29 november på Alandica kultur- och kongresshuset.

Inträdet till mässan och föredragen är fritt.

Se och ladda ner mässprogrammet här.