Sveriges första certifierade passivhushantverkare!

De första passivhushantverkarna har klarat av sin utbildning och internationella tentamen! Vi säger grattis till:

Philip Thermé, Ilja Müller Rasmussen och Markus Nyberg från Sjöberg & Thermé AB;
Mats Ericsson, Olle Ericsson, Robert Fasth och Jan-Åke Olsson från Din byggare i Järna AB;
Lars Åberg från 2B Consult;
Sara Ekner och Tony Bejedal från Telge Miljöisolering AB och
Per Karnehed från Karnehed Design&Construction AB

Nya kurser är planerade under 2015. Från 10 deltagare kan kursen även hållas på ditt företag eller annan valfri plats.

Bilden ovan är från hantverkarkursen i Järna.