Sweco vann arkitekttävlingen om den nya passivhusförskolan Hedlunda i Umeå

Det blir den första offentliga byggnaden i Norrland som kommer att klassas som passivhus.

Sweco har stor kunskap om passivhus med flera passivhuscertifierade arkitekter. Att utforma miljöer med såväl barn- som hållbarhetsperspektiv är en angelägen uppgift för det socialt hållbara samhället nu och i framtiden.

För att lösa uppgiften bildade vi ett team med specialistkompetenser inom pedagogik och arkitektur, berättar Jens Christian Hoff, ansvarig arkitekt för projektet på Sweco i Umeå. I teamet ingår arkitekt Jonas Kjellander som bland annat har fått pris för sina förskolor och Thomas Greindl som är certifierad passivhusarkitekt och expert i hållbart byggande.

Passivhusen är i högsta grad energieffektiva, men energianvändning för värme, varmvatten och fastighetsel är bara en del av konceptet för hållbara byggnader. Val av ekologisk och förnybart byggmaterial har lika stor betydelse om man vill minska hela miljöpåverkan i byggnadens livscykel.