Swegon först i Sverige med passivhuscertifikat för ventilationsaggregat

Swegon är den första tillverkaren av ventilationsaggregat i Sverige som klarade de tuffa kraven för passivhuscertifiering. Det tog över två år att utveckla och testa produkten, men resultatet har blivit desto mer imponerande. Som effektiv återvinningsgrad krävs 75 % för att bli godkänd. Swegons GOLD RX klarar i snitt 84 % vilket är utmärkt. Med denna serie erbjuder Swegon luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare som kan användas i kontor, skolor, daghem, offentliga lokaler, affärer och bostäder. Hela serien blev certifierad som godkänd passivhuskomponent, vilket gör Swegon unika i branschen.