T-Emballage en komplett leverantör inom lufttätning

Vi hälsar företaget T-Emballage välkommen som medlem i Intressegrupp Passivhus!

T-Emballage är en komplett leverantör inom bl.a. allt som rör lufttätande byggmaterial. Företaget förser den svenska byggmarknaden med material av hög kvalitet, ofta typgodkända, och utvecklade för att fylla sin funktion i konstruktionen maximalt.
Att välja rätt material är en självklarhet om man vill bygga hållbart och långsiktigt. Men det
gäller förstås att veta hur materialen ska användas också – och hur de fungerar tillsammans.
T-Emballage har experter på material- och byggtekniska frågor och oavsett om det gäller tak, vägg, golv eller grund.

T-Emballage AB är leverantör av tätningstejp. T-Flex är en ny unik tätningstejp för byggfolie som håller absolut tätt och sitter där den ska, år ut och år in. Livslängden är minst lika lång som byggfoliens och vindskyddets. T-Flex har en unik häftförmåga och är konstruerad för att tillgodose dagens täthetskrav.

I sortimentet från T-Emballage finns också T-Drev expanderande drevband, en multifog för fönster, dörrar mm. Den används för fogning och tätning vid nyinstallation av fönster och dörrar i främst isolerade konstruktioner.T-Drev ger fogen en diffusionstät insida, diffusionsöppen utsida, vattentät utsida, absolut lufttäthet, god termisk isolerförmåga och ljudisolering.

Till T-Emballages webbplats