Tolark ritar ny passivhus-skola

Tolark Arkitekter har fått i uppdrag att rita en ny passivhusskola i Upplands Väsby kommun som har ett väl genomarbetat program för skolor. Det handlar om en F-9 skola för 600 elever och uppdraget ingick att möjliggöra flexibilitet – skolan är konstruerad så att den enkelt kan ställas om till enbart högstadieskola. 

Skolbyggnaden får en kompakt form med få hörn, vilket är förutsättningen för att klara passivhusstandard. Arkitekturen har inspirerats av tältets mjuka form. Taket är konkavt och får ett klassiskt utseende, likt ett jugendhus från slutet av 1800-talet. Byggnaden kommer att utstråla hållbarhet med naturliga material som uttrycker harmoni. 

Läs mer om projektet här