Två nya LSS-boenden och en skola i passivhusstandard

Elmeskolan, foto: Torben Åndahl

Mjölby kommun har beställt två LSS-boenden som ska byggas i trä och med passivhusstandard. Passivhus garanterar väldig god ljudisolering och en komfortabel inomhustemperatur även under värmeböljor - två faktorer som kan innebära skadlig stress hos de boende om de inte tillgodoses.
Entreprenör för både boenden är Kron & Karlsson Bygg och Mark AB i Linköping som därmed bygger sitt första passivhus.

I Älmhult har Dynacon fått förtroende att bygga ännu en passivhusskola, nya Paradisskolan. Projekteringen och planeringen ska starta efter semestern, och inflyttningen är planerad för hösten 2022. Dynacon har tidigare byggt Elmeskolan i Älmhult, Sveriges största skola i passivhusstandard.