Uppskattat medlemsmöte i Stockholm

Intressegrupp Passivhus har hållit en välbesökt medlemsträff med livliga diskussioner där vi också gjorde en SWOT-analys över styrkor, svagheter, möjligheter och hot för passivhuskonceptet i vår tid.

Vi kom fram att våra styrkor är kunskap och kompetens med över 30 års passivhuserfarenheter och kollegor i hela världen.

Komponenter och lösningar finns. Just nu råder energi- och elbrist och vi måste hjälpa till genom energieffektivisering av våra byggnader, både nya och befintliga.

Vi kom fram till att vi behöver samarbeta mer, inom passivhusgruppen men även med andra organisationer. Vi ska inte se varandra som konkurrenter utan vi har samma mål, att göra Sverige energieffektivt och oberoende av elimport från andra länder.

Det aktuella världsläget med krig, elbrist, stigande räntor mm är svårt och kan ses som ett hot.

Vi har även kommit fram till att vi måste utbilda mera, paketera våra åtgärdsförslag för energibesparing tydligare samt synas bättre.

Vår gemensamma internationella hashtag är #EnergyefficiencyNOW