Allmänna villkor

Fakturering och betalningsvillkor

Fakturering sker med 30 dagars betalningsvillkor. Kursavgiften skall vara betald före kursstart. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad från och med 30 dagar efter fakturadatum till dess full likvid erlagts. Samtliga priser anges exklusive moms.

Avbokning och ombokning

Kurser och företagsutbildningar

Våra av- och ombokningsregler är baserade på Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretags (SAUF) riktlinjer.

  • Kursbokningen är bindande för beställaren så snart vi accepterat bokningen och skickat bokningsbekräftelsen per e-post.
  • Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till fyra veckor innan kursstart.
  • Av- och ombokning ska ske skriftligen.
  • Vid av- eller ombokning 4 - 2 veckor före kursstart debiteras beställaren 50% av kursavgiften.
  • Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras beställaren 100% av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas till annan deltagare efter samråd med oss.

Tentamen

Avbokning samt ombokning av tentamen måste ske senast klockan 16.00, två arbetsdagar innan den aktuella tentamensdagen, annars debiteras hela summan. Vid ombokning debiteras en administrativ avgift på 300:- exklusive moms. Dessa villkor gäller oavsett orsak, även vid sjukdom.

Event

För event och seminarier med anmälningsavgift gäller samma avbokningsregler som för kurs. För kostnadsfria event förbehåller vi oss rätten att vid avbokning debitera 595:- för rörliga utgifter.

Utbildningsavbrott samt ansvarsbegränsning

Om Intressegrupp Passivhus måste ställa in en icke påbörjad kurs, oavsett anledning, har kunden rätt att välja mellan att återfå erlagd kursavgift eller att ha erlagd kursavgift tillgodo inför framtida kurstillfälle. Om Intressegrupp Passivhus måste avbryta en redan påbörjad kurs, oavsett anledning, skall Intressegrupp Passivhus i möjligaste mån tillse att kunden bereds plats vid närmast efterföljande kurstillfälle. Kunden har alternativt rätt att välja mellan att återfå kursavgiften beräknat på outnyttjade kursdagar eller att erhålla motsvarande belopp tillgodo inför framtida kurstillfälle. Kursavgiften per dag fastställs genom att dividera den totala kursavgiften med kursens totala antal utbildningsdagar. Ersättningar utöver detta utbetalas inte.

Nöjd Kund-garanti

Är du inte nöjd med en kurs du gått hos oss, har du rätt att gå om samma kurs vid ett senare tillfälle. För detta behöver du kontakta Intressegrupp Passivhus inom 10 arbetsdagar efter avslutad kurs.

Kontakt

Vid bokningar av event eller kurs godkänner du att bli kontaktad av Intressegrupp Passivhus via e-post eller telefon för information om Intressegrupp Passivhus erbjudanden.