Boka ett gratis lunchseminarium


Under våren och sommaren 2018 har vi erbjudit lunchseminarier med temat "Tio anledningar att bygga kvalitetssäkrat och hållbart" som man kan boka till sin arbetsplats - utan kostnad! Dessa seminarier hade en strykande åtgång och vi erbjuder nu fler företag att boka en gratis lunchföreläsning.

Innehållet anpassas till arbetsuppgifterna på respektive plats.

För beställare presenterar vi hur man ställer krav, hur man kontrollerar kvaliteten och hur man följer upp och utvärderar passivhusprojekt. Vi sammanfattar utvecklingen, visar exempel och berättar hur man skaffar sig djupare kunskap inom hållbart byggande.

För arkitekter och konsulter presenterar vi säljande argument för passivhus, visar på olika gestaltningsmöjligheter och berättar hur man steg för steg kan komma fram till hållbara och byggbara lösningar.

Seminarierna hålls av Simone Kreutzer, Sveriges främsta specialist för passivhus enligt den internationellt tillämpade standarden. Simone har medverkat i en lång rad uppmärksammade passivhusprojekt i Sverige samt är grundare till Intressegrupp Passivhus, Sveriges största kunskapsplattform för passivhus.

Seminariet är kostnadsfritt.  Det hålls på din arbetsplats och du står för lokalen. Eventuell lunchkostnad ingår inte i erbjudandet. Intresserad? Hör av dig till simone@igpassivhus.se

Här kan du se vilka företag som bokade ett seminarium i första omgången.

Bild ovan: Passivhusförskolan Lustigkulla i Alsike Nord, nominerad till Swedish Design Awards 2018. Arkitekt: Arkitema Architects