CEPH – utbildning till internationellt certifierad passivhus-expert

Vill du lära dig hur man bygger hållbart från grunden? Välj CEPH, Sveriges enda utbildning till passivhusexpert som ger dig en helhetskunskap om byggnaders egenskaper och konsekvenser för klimatet - för arkitekter, konsulter, beställare och byggare. Du lär dig hur husets form påverkar energiförbrukningen, hur man undviker köldbryggor redan i ritningsstadiet, hur man planerar fönster och klimatskärm, vilka värme- och ventilationssystem som ger bäst effekt och hur man samordnar entreprenaderna. Kursen behandlar också energirenovering av äldre byggnader. Inga förkunskaper krävs.

Nästa kurs startar 29 mars 2022!

Kursupplägget är blandat med både fysiska träffar i Stockholm och digitala lektioner. Ett besök i ett passivhus ingår. Anmäl dig här för att säkra din plats.

Här kan du läsa vad tidigare deltagare tyckte om kursen.

I kursavgiften ingår ett omfattande kursmaterial samt energibalans-verktyget PHPP inklusive handbok. Med dessa verktyg är du efter avslutad kurs väl rustad att beställa, projektera, utföra och kvalitetsövervaka byggnationen av energi- och kostnadseffektiva hus. Till anmälan.

Varje kursblock inleds med en eller två dagar på plats och fortsätter sedan digitalt. Det ingår också ett studiebesök i ett passivhus under kursen, om situationen tillåter. Vårkursen 2022 startar den 29 mars - 1 april.

Begränsat antal platser!

Rabatt för medlemmar i IGPH, läs mer nedan.

BLOCK 1: 29 mars - 1 april 2022

Dag 1
Hållbar arkitektur, värmeisolerande klimatskärm, introduktion i energibalans (beräkningsprogrammet PHPP ingår i kursavgiften)
Dag 2 
Planering av den lufttäta klimatskärmen, konstruktion utan köldbryggor, workshop och grupparbeten
Dag 3
Energieffektiva fönster, vilka kriterier finns och vilka komponenter är hållbara, hur monterar man energieffektiva fönster på ett hållbart sätt
Dag 4
Workshop med energibalansberäkningsprogrammet PHPP

BLOCK 2: 27-29 april 2022

Dag 1
Ventilationsteknik, energieffektivt och enkelt, workshop kring ventilationssystem
Dag 2
Hållbar värmeteknik och hur man distribuerar värme i energieffektiva hus
Dag 3
Lönsamhet för energieffektiva byggnader, renovering med hållbara komponenter, livscykelanalys

BLOCK 3: 18-20 maj 2022

Dag 1
Studiebesök i ett certifierat passivhus
Dag 2
Lokaler och uppföljning av energianvändning, kvalitetssäkring under byggnation, anbudsförfarande och förfrågningsunderlag 
Dag 3
Repetitionsdag inför tentamen (tentamen är frivillig)

Ladda ner: kursplan vår 2022

Ladda ner: detaljerat kursprogram

Ladda ner: kortpresentation av kursen

Anmälan till CEPH-kursen görs här

Kursavgift: 25.000 SEK ordinarie pris.

Boka tidigt rabatt: Vid bokning före 1 mars 2022 är kursavgiften 22.000 kr netto.

Rabatt för medlemmar i IG Passivhus: Kursavgiften för medlemmar är 20.000 kr netto vid bokning senast 4 veckor före kursstart. (Kan inte kombineras med andra rabatter.)

Priset inkluderar: 10 dagars kurs, kursmaterial, licens PHPP (energibalansberäkningsprogram), ett studiebesök, lunch och fika under den fysiska dagen.
Tentamens- och certifieringskostnad tillkommer med 4 500 SEK. Certifikatet är giltigt i fem år.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Tentamenstider:
10:e dec 2021, juni 2022

Anmälan till tentamen görs här.