CEPH – utbildning till internationellt certifierad passivhus-expert

Vill du lära dig hur man bygger hållbart från grunden? Välj CEPH, Sveriges enda utbildning till passivhusexpert som ger dig en helhetskunskap om byggnaders egenskaper och konsekvenser för klimatet - för arkitekter, konsulter, beställare och byggare. Du lär dig hur husets form påverkar energiförbrukningen, hur man undviker köldbryggor redan i ritningsstadiet, hur man planerar fönster och klimatskärm, vilka värme- och ventilationssystem som ger bäst effekt och hur man samordnar entreprenaderna. Kursen behandlar också energirenovering av äldre byggnader. Inga förkunskaper krävs.

Nästa kurs startar 28 september 2021!

Kursen innehåller en fysisk träff i Stockholm med besök i ett passivhus och hålls i övrigt digitalt. Anmäl dig här för att säkra din plats.

Här kan du läsa vad tidigare deltagare tyckte om kursen.

I kursavgiften ingår ett omfattande kursmaterial samt energibalans-verktyget PHPP inklusive handbok. Med dessa verktyg är du efter avslutad kurs väl rustad att beställa, projektera, utföra och kvalitetsövervaka byggnationen av energi- och kostnadseffektiva hus. Till anmälan.

Första dagen körs på plats och resten på distans. Det ingår också ett studiebesök i ett passivhus under kursen, om situationen tillåter. Kursen startar med block 1 den 28 sept-1 oktober 2021.

Begränsat antal platser!

Sista dagen för anmälan är den 28 augusti 2021.

Rabatt för medlemmar i IGPH, läs mer nedan.

BLOCK 1: 28 sept - 1 okt 2021

Dag 1
Hållbar arkitektur, värmeisolerande klimatskärm, introduktion i energibalans (beräkningsprogrammet PHPP ingår i kursavgiften)
Dag 2 
Planering av den lufttäta klimatskärmen, konstruktion utan köldbryggor, workshop och grupparbeten
Dag 3
Energieffektiva fönster, vilka kriterier finns och vilka komponenter är hållbara, hur monterar man energieffektiva fönster på ett hållbart sätt
Dag 4
Workshop med energibalansberäkningsprogrammet PHPP

BLOCK 2: 27-29 okt

Dag 1
Ventilationsteknik, energieffektivt och enkelt, workshop kring ventilationssystem
Dag 2
Hållbar värmeteknik och hur man distribuerar värme i energieffektiva hus
Dag 3
Lönsamhet för energieffektiva byggnader, renovering med hållbara komponenter, livscykelanalys

BLOCK 3: 24-26 nov 2021

Dag 1
Studiebesök i ett certifierat passivhus
Dag 2
Lokaler och uppföljning av energianvändning, kvalitetssäkring under byggnation, anbudsförfarande och förfrågningsunderlag 
Dag 3
Repetitionsdag inför tentamen (tentamen är frivillig)

Ladda ner: kursplan höst 2021

Ladda ner: detaljerat kursprogram

Ladda ner: kortpresentation av kursen

Anmälan till CEPH-kursen görs här

Kursavgift: 18.000 SEK ordinarie pris.

Boka tidigt rabatt: Vid bokning före 15 juli 2021 är kursavgiften 15.000 kr netto.

Rabatt för medlemmar i IG Passivhus: Kursavgiften för medlemmar är 15.000 kr netto vid bokning senast 4 veckor före kursstart. (Kan inte kombineras med andra rabatter.)

Priset inkluderar: 10 dagars kurs, kursmaterial, licens PHPP (energibalansberäkningsprogram), ett studiebesök, lunch och fika under den fysiska dagen samt lunch i samband med studiebesöket.
Tentamens- och certifieringskostnad tillkommer med 4 500 SEK. Certifikatet är giltigt i fem år.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Tentamenstider: kommer snart

Anmälan till tentamen görs här.