CEPH – utbildning inom energieffektivt och hållbart byggande

Vill du lära dig hur man bygger hållbart från grunden? Välj CEPH, Sveriges enda utbildning till passivhusexpert som ger dig en helhetskunskap om byggnaders egenskaper och konsekvenser för klimatet - för arkitekter, konsulter, beställare och byggare. Du lär dig hur husets form påverkar energiförbrukningen, hur man undviker köldbryggor redan i ritningsstadiet, hur man planerar fönster och klimatskärm, vilka värme- och ventilationssystem som ger bäst effekt och hur man samordnar entreprenaderna. Kursen behandlar också energirenovering av äldre byggnader. Inga förkunskaper krävs.

Vårkursen är fullbokad!

Vi kommer att hålla ytterligare en kurs i år. Anmäl ditt intresse till info@igpassivhus.se för att säkra en plats.

Här kan du läsa vad tidigare deltagare tyckte om kursen.

I kursavgiften ingår ett omfattande kursmaterial samt energibalans-verktyget PHPP inklusive handbok. Med dessa verktyg är du efter avslutad kurs väl rustad att beställa, projektera, utföra och kvalitetsövervaka byggnationen av energi- och kostnadseffektiva hus. Till anmälan.

Första dagen körs på plats och resten på distans. Det ingår också ett studiebesök i ett passivhus under kursen, om situationen tillåter. Kursen startar med block 1 den 23-26 mars 2021.

Begränsat antal platser!

Sista dagen för anmälan är 11 mars 2021.

Medlemmar i IGPH har förtur fram till den 15 februari.

Vi erbjuder 50 % rabatt på kursavgiften. Kan inte kombineras med andra rabatter. 

BLOCK 1

Dag 1
Hållbar arkitektur, värmeisolerande klimatskärm, introduktion i energibalans (beräkningsprogrammet PHPP ingår i kursavgiften)
Dag 2 
Planering av den lufttäta klimatskärmen, konstruktion utan köldbryggor, workshop och grupparbeten
Dag 3
Energieffektiva fönster, vilka kriterier finns och vilka komponenter är hållbara, hur monterar man energieffektiva fönster på ett hållbart sätt
Dag 4
Workshop med energibalansberäkningsprogrammet PHPP

BLOCK 2

Dag 1
Ventilationsteknik, energieffektivt och enkelt, workshop kring ventilationssystem
Dag 2
Hållbar värmeteknik och hur man distribuerar värme i energieffektiva hus
Dag 3
Kvalitetssäkring och underhåll under drifttiden

BLOCK 3

Dag 1
Lönsamhet för energieffektiva byggnader, renovering med
hållbara komponenter, anbudsförfarande och förfrågningsunderlag
Dag 2
Lokaler och uppföljning av energianvändning, kvalitetssäkring under byggnation, studiebesök i passivhus
Dag 3
Repetitionsdag inför tentamen (tentamen är frivillig)

Ladda ner: kursplan vår 2021

Ladda ner: detaljerat kursprogram

Ladda ner: kortpresentation av kursen

Anmälan till CEPH-kursen görs här

Kursavgift: 30 000 SEK ordinarie pris.
50 % rabatt ges för den digitala kursen med start 23 mars 2021. (Kan inte kombineras med andra rabatter.)
Medlemmar i IG Passivhus har förtur fram till 15 februari.

Priset inkluderar: 10 dagars kurs, kursmaterial, 10 lunch och fika, studiebesök, licens PHPP (energibalansberäkningsprogram).
Tentamens- och certifieringskostnad tillkommer med 4 500 SEK.
Alla angivna priser är exklusive moms.

Tentamenstider: kommer snart

Anmälan till tentamen görs här.