Program Energidagen

Till anmälan

Ladda ner programmet som pdf

Program Energidagen 2018 den 3 oktober, Arenastaden 7 (hos WSP)

8.00 – 8.30 kaffe, registrering

Ambitioner och möjligheter

Moderator: Jasenka Hot

8.30 Simone Kreutzer, IGPH – Välkommen till Energidagen 2018

8.40 Göran Werner, koordinator Bebo, sektionschef byggnadsfysik WSP – Samhällets möjligheter

8.50 Ingrid Westman, Friendly Building – På väg till ett fossilfritt Sverige med energieffektivisering av byggnader – färdplan och drivkrafter

9.05 Mikael Näslund, Boverket - Arbete med Boverkets nya energiregler

9.20 Michael Englund, ÅWL - Hur måste byggsektorn bidra till att nå de politiska målen?

9.35 Elias Lindqvist, Kommunfastigheter Knivsta - Energisatsningar i en växande kommun

9.50 Paus

Energieffektivisering för marknadens utveckling

Moderator: Ingrid Westman

10.10 Claes Magnusson, vd, och Sofia Johansson, SISAB – Vägen till passivhusförskolan Humlan

10.25 David Uddare Sevelin, vd WUDD Fastigheter - Ett passivhuskontor i Sigtuna

10.40 IGPH-medlemmar - Nya produkter, nya lösningar, innovativa system förbättrar byggnader och driften, David Fredlund, Build Well Scandinavia (fönster, dörrar och solavskärmning) samt Climate Recovery (ventilationskanaler med integrerad isolering)

11.00 Per Wiker, HMB - En passivhusbyggare berättar: så håller vi högsta kvalitet på byggarbetsplatsen

11.10 Gabriel Lundström, SEB - Gröna lån för passivhus

11.20 Paneldebatt Nätverk och kunskapsförmedling - Hur skapar vi tillsammans bättre förståelse hos beställaren, vilka aktiviteter behövs för att inspirera och väcka uppmärksamhet? (Medlemmar i IGPH m.fl. diskuterar tillsammans med Simone Kreutzer om nätverksträff, passivhuskonferensen, samverkan om hur vi kan göra Sverige energieffektivare på riktigt.)

12.00 Lunch

Teori och verklighet

Moderator: Mattias von Malmborg

13.00 Birgit Knoch, Energieagence Luxemburg – Hur blir ett importland ett exportland (Eng)

13.30 Johan Nuder, Informationscentrum för hållbart byggande – Mål och syfte, idéer och möjligheter

13.45 Linda Kjällén, SGBC - Nyheter i miljöklassningssystemen och utvecklingen av nya projektet NetZero

14.00 Jonny Hellman, Byggvarubedömningen – Hur och varför behöver vi bedöma våra byggmaterial?

14.15 Simone Kreutzer, IGPH – Kvalitetssäkring under byggnation - från första pennstrecket till inflyttning, hur man håller högsta kvalitet från början till slut

14.30 Kaffe

15.00 Studiebesök förskolan Humlan

Vi åker tillsammans tvärbanan till byggplatsen Humlan (15 min) – studiebesök hos JMW Bygg & Fastighets AB och SISAB:s första passivhus (anmälan behövs, max antal platser 30, först till kvarn)

16.30 slut

Till anmälan