Intensivkurser

Vi erbjuder flera intensivkurser som ger dig grunderna i passivhustekniken.

Baskurs
Denna baskurs är en intensiv tvådagarsutbildning och vänder sig till dig som är politiker, beställare, arkitekt, konstruktör, projektledare, vvs- och elkonsult, kökskonsult, mark-, landskap- och energirådgivare likväl som till byggherre, förvaltare och entreprenör, platschef, arbetsledare mm.

Anmäl ditt intresse för en baskurs till info@igpassivhus.se

Intensivkurs för arkitekter

Rätt orientering på tomten, en kompakt huskropp, en fönsterplacering som ger värmetillskott när de behövs - arkitekten lägger grunden för ett lyckat passivhus. Vår intensivkurs ger dig verktygen!
Läs mer.

Intensivkurs för byggnadsingenjörer

Den bästa isoleringen hjälper inte när konstruktionen innehåller anslutningar som transporterar värme utåt och skadar byggnaden. Lär dig konstruera utan köldbryggor, det har du nytta av i alla dina projekt!
Läs mer. 

Anmäl dig till intensivkurserna på info@igpassivhus.se