Presentationer

Här finns alla presentationer från Energidagen den 3 oktober 2018 för nedladdning.

Simone Kreutzer, Intressegrupp Passivhus - Välkommen till Energidagen
Se presentationen här.

Göran Werner, koordinator Bebo, sektionschef byggnadsfysik WSP – Samhällets möjligheter.
Se presentationen.

Ingrid Westman, Friendly Building – På väg till ett fossilfritt Sverige med energieffektivisering av byggnader – färdplan och drivkrafter.
Se presentationen.

Mikael Näslund, Boverket - Arbete med Boverkets nya energiregler.
Se presentationen.

Michael Englund, ÅWL - Hur måste byggsektorn bidra till att nå de politiska målen?
Se presentationen.

Elias Lindqvist, Kommunfastigheter Knivsta - Energisatsningar i en växande kommun.
Se presentationen.

Claes Magnusson, vd, och Sofia Johansson, SISAB – Vägen till passivhusförskolan Humlan.
Se presentationen.

David Uddare Sevelin, vd WUDD Fastigheter - Ett passivhuskontor i Sigtuna.
Se presentationen.

IGPH-medlemmar - Nya produkter, nya lösningar, innovativa system förbättrar byggnader och driften, David Fredlund, Build Well Scandinavia (fönster, dörrar och solavskärmning) samt Climate Recovery (ventilationskanaler med integrerad isolering).
Se presentationen från Build Well.
Se presentationen från Climate Recovery.

Gabriel Lundström, SEB - Gröna lån för passivhus.
Se presentationen.

Birgit Knoch, Energieagence Luxemburg – Hur blir ett importland ett exportland (Eng).
Se presentationen.

Johan Nuder, Informationscentrum för hållbart byggande – Mål och syfte, idéer och möjligheter.
Se presentationen.

Linda Kjällén, SGBC - Nyheter i miljöklassningssystemen och utvecklingen av nya projektet NetZero.
Se presentationen.

Jonny Hellman, Byggvarubedömningen – Hur och varför behöver vi bedöma våra byggmaterial?
Se presentationen.

Simone Kreutzer, IGPH – Kvalitetssäkring under byggnation - från första pennstrecket till inflyttning, hur man håller högsta kvalitet från början till slut.
Se presentationen.