Välbesökt inspirationsdag

Den 22 september höll vi i en ”Inspirationsdag om passivhus” i Växjö. IG Passivhus ordnade evenemanget för att ge en överblick över den ekonomiska och ekologiska hållbarheten för energieffektiviseringsprojekt och för att presentera EuroPhit-projektet.

35 personer hade samlats i Viktoriahallen och lyssnade först till Simone Kreutzer från IG Passivhus som presenterade sin egen bostad, Villa Circuitus. Huset innehåller en rad innovativa produkter och lösningar som är nya för den svenska marknaden.

Sedan var det dags för Georg Kraft (ordförande för Friedrichsdorfer Institut för hållbarhet) och Rolf Hennes att presentera EuroPhit-projektet. Båda har tidigare jobbat för den tyska storbanken KfW (Development Bank). EuroPhit-projektet handlar om stegvis renovering som gör äldre hus lönsamma och energisnåla i ett livscykelperspektiv. Principen är att man inte utför hela renoveringen på en gång utan stegvis.

De presenterade bland annat en lista över finansieringsmöjligheter i Europa för renoveringar. Målet är att få fler banker att jobba med EU-fonder för energieffektiva renoveringar. Det skulle innebära att banken kan locka nya kunder som genom fördelaktiga lån motiveras att effektivisera sin fastighet. I Sverige finns det stor förbättringspotential för energirenoveringar.