Välkommen till Fastighetsbranschens energidag


Den 18 februari genomförs för 12:e året Energidagen. Många nya regler och lagar som kontinuerligt införs tvingar branschens aktörer att utveckla sin verksamhet och effektivisera sina byggnader för att kunna möta hårdare krav. Årets temat är ”Erfarenhetsåtervinning”. Vad har vi hittills lärt oss om energieffektivisering? Vilka slutsatser kan vi dra av tidigare genomförda projekt och hur kan fastighetsägare redan idag renovera, effektivisera och bygga hus för att möta allt hårdare krav i framtiden.

En av föreläsarna är Simone Kreutzer från Intressegrupp Passivhus som bland annat kommer att tala om lönsamhet versus investeringskostnad för passivhus.
Se hela programmet här.

På bilden ovan: Universitetsbyggnad i Innsbruck som har renoverats med passivhuskomponenter enligt EnerPHit. Årsvärmebehovet sänktes från 180 kWh/m²a till 21 kWh/m²a. Foto: Passive House Institute