Var med och bygg Ålands passiv-polishus!

Glada nyheter för alla passivhusexperter! I Mariehamn på Åland ska det byggas ett nytt polishus i passivhusstandard. Nu efterlyser man passivhuskunniga arkitekter, konstruktörer och VVS-konsulter. Det kompletta underlaget för denna EU-upphandling finns från 2016-04-15 här: http://www.regeringen.ax/upphandlingar.

IG Passivhus Sverige kommer att vara energisamordnare i projektet.