Världens första sjukhus med passivhus-certifikat

Den nya Frankfurt Höchst-kliniken i Tyskland är det första sjukhuset i världen som tilldelats passivhuscertifikatet. Byggnaden har uppnått en energistandard som vida överstiger de lagstadgade kraven för nya byggnader.

Sjukhus behöver mycket energi. Frankfurt ville vara den första staden som bevisar att ett modernt sjukhus kan värmas och luftkonditioneras nästan utan fossila bränslen.

Redan under planerings- och byggfasen har den nya byggnaden väckt internationell uppmärksamhet. Sjukhuset har tio operationssalar, 670 bäddar och cirka 40 dagklinikplatser på sex våningar ovan mark. Den totala bruttoarean är 78 000 kvadratmeter.

Inför projektet hade Passivhusinstitutet i Darmstadt fått i uppdrag av delstaten Hessen att utarbeta en grundläggande studie om genomförandet av passivhuskonceptet på sjukhus. Dessutom har forskningsinstitutet följt den nya byggnaden under planerings- och byggnadsfasen.

Sjukhus tillhör de största energiförbrukarna på grund av sin intensiva drift dygnet runt. Passivhusstandarden är utformad för att - förutom att förbättra komforten - avsevärt minska energibehovet. När det gäller komfort uppfyller passivhusstandarden även kraven för ett sjukhus. Det gäller både svalka sommartid och behagligt varma temperaturer i patientrummen höst till vår. Tack vare klinikens goda värmeisolering kan de högre rumstemperaturerna täckas med lägre energibehov.