VI ARKITEKTUR ny medlem i IG Passivhus

Petter Jacobsson, medgrundare till VI ARKITEKTUR.

Vi hälsar VI ARKITEKTUR välkomna som ny medlem i Intressegrupp Passivhus.

VI ARKITEKTUR är ett arkitektkontor baserat i Stockholm som alltid hållit hållbarheten högt. Petter Jacobson, som är en av grundarna, tog 2016 intresset vidare när han utbildade sig till passivhusexpert hos IGPH.

 Kontoret jobbar mycket med ombyggnader och ser i dessa projekt en stor potential, speciellt när det stora byggnadsbeståndet från 60-talet står inför renovering.

Att föra in passivhustänket här är en viktig del i att ta till vara möjligheten som renoveringarna utgör. Just nu jobbar Petter bl.a. med ett energieffektiviseringsprojekt i Sundbyberg och i ett tidigt skede med en tennishall. Målet är att hallen ska bli passivhus, och ett studiebesök i den fina hallen i Växjö gav mycket inspiration till beställargruppen.

Besök VI ARKITEKTUR