Gör som vi, stöd Unicefs katastrofarbete i Bosnien!

Företag

Intressegrupp Passivhus Sverige har bestämt sig för att stötta Unicefs och Rädda Barnens katastrofarbete i det översvämningsdrabbade Bosnien med en gåva. Vill du också hjälpa till? Klicka på bannern för att lämna din gåva.