Vi har blivit utsedda till Årets Energirådgivare!

Föreningen Energirådgivarna har utsett Intressegrupp Passivhus till Årets Energirådgivare 2020. Motiveringen lyder: "Årets pristagare har med passion och driv verkat för att byggnader ska byggas energieffektivt - inte bara i beräkningsstadiet utan även i verkligheten. IG Passivhus har också visat att man lever som man lär och är på så sätt ett föredöme."

Vi delar denna fina utmärkelse med alla våra duktiga och engagerade medlemmar! Många har trots ett svårt corona-läge utvecklat och lanserat nya hållbara produkter, material och lösningar i år, samt passat på att utbilda sig till passivhus-experter.

Ända sedan starten har Intressegrupp Passivhus haft som mål att göra Sverige mer energieffektivt, och detta arbete ska vi fortsätta med i form av utbildning, energirådgivning och med vår medlemsplattform som förenar expertkunskap med praktiska lösningar och produkter.