Vi har träffat bostadsministern

Idag har vi träffat bostadsminister Per Bolund! Han bjöd in oss för att han ville veta mer om passivhus och utvecklingen för energieffektiviseringen i Sverige. Mötet var mycket intressant, vi diskuterade frågor som våra medlemmar och Linnéuniversitetet hade skickat med. Passivhuskonceptet som har varit fungerande i 30 år borde få ett mycket bredare genomslag även i Sverige, tyckte även Per Bolund. Vi pratade om vad som bromsar utvecklingen och hur man kan kompetensförsörja alla som är delaktiga i bygg- och renoveringsskedet. Även lagen om energideklarationer togs upp, och hur man kan skapa incitament för fastighetsägare. En givande träff som vi gärna följer upp!