Vi prisades av SBR Byggingenjörerna

Under Konsultdagarna Bygg, Fastighet och VVS 2022 i Stockholm tog vi emot utmärkelsen Byggstenen som delas ut till en "förtjänt individ eller grupp som verkat för en föredömlig insats för byggandet eller förvaltandet i Norden".

Motiveringen lyder:

"Simone Kreutzer Wesslund tilldelas BYGGSTENEN år 2022 för sitt konsekventa och målmedvetna arbete för att sprida kunskap om energieffektiva byggnader i allmänhet och passivhus i synnerhet genom att utbilda passivhusexperter, bygga egna passivhus, skapa ett innovativt byggsystem och verka för informationsspridning."

Vi tackar SBR Byggingenjörerna för detta hedrande pris!

Konsultdagarna Bygg, Fastighet och VVS är ett event för konsulter, beställare och entreprenörer i byggbranschen. Konsultdagarna arrangeras av SBR Byggingenjörerna och Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF).

Årets tema var "Energieffektivisering – Hur kan bygg, fastighet och vvs arbeta på ett smartare sätt?"