Vi svarar Christer Harrysson i Energi & Miljö

För ett tag sedan gavs Christer Harrysson tillfälle att redogöra för sin syn på passivhus i tidningen Energi & Miljö. Vi tycker att professor Harryssons "sammanfattning av kunskapsläget för passivhus" varken är uppdaterad eller överensstämmande med verkligheten. Nu har vi fått möjlighet att bemöta hans artikel. Du kan läsa vårt svar här.