Vi utbildar skolungdomar i energisnålt byggande

Simone Kreutzer ger åttondeklassarna på Karl-Oskarskolan i Växjö en grundkurs i energisnålt passivhusbyggande inom ramen för projektet Future City.