Villa Gasinski, Ekerö

Ort: Stavsborg, Ekerö
Byggherre: Darek och Krystyna Gasinski
Inflyttning: 2019

I Stavsborg i Ekerö kommun har Darek och Krystyna Gasinski byggt ett certifierat Passivhus Plus som ger ett energiöverskott. Huset alstrar energi med integrerade solceller på taket, och en 220 mm djup energibrunn värmer eller kyler huset via bergvärmeanläggningen.

Väggarna är ca 60 cm tjocka. Husets teknik styrs och övervakas med datorn, överskottsenergi lagras i en anläggning i teknikrummet.

Darek Gasinski är tekniker och har utbildat sig till passivhushantverkare i Polen. Sitt passivhusprojekt har han förverkligat på egen hand.