Villa Winkler går med elplus

Ett år har gått sedan familjen Winkler flyttade in i sitt passivhus. Dags att titta närmare på energibalansen! Det visar sig att huset har producerat mer el än det förbrukade. Så här såg det ut:

Producerad el: 5 208 kWh/år
Köpt el: 4 179 kWh/år
5 208 – 4 179 = 1 029 kWh/år

In sin utvärdering av huset efter ett år betonar Charlotta Winkler vikten av att minimera energibehovet från början genom att bygga bästa möjliga klimatskal. Därefter kommer energieffektiva installationer, effektiv styrning och reglering och till slut val av rätt fossilfri energikälla.Tankesättet symboliseras av denna pyramid som togs fram i Kyoto år 1997.